Smou és l’aplicació de mobilitat personal de Barcelona que et permet activar els punts de recàrrega de vehicles elèctrics de la ciutat i conèixer la seva localització.

Pots descarregar aquesta app a l’App Store o a Google Play de manera gratuïta.

 

 

Des de l’apartat “Serveis” del menú lateral del smou podràs activar el servei Endolla, associant la matrícula o matrícules dels teus vehicles elèctrics al teu usuari.

Pots recuperar la contrasenya des de la pròpia app smou o des de www.smou.cat, i rebràs un correu electrònic indicant els passos a realitzar.

 • Dóna’t d’alta a smou amb la mateixa adreça electrònica amb la que tens registrada la targeta de vehicle elèctric. D’aquesta manera, es farà la migració de les dades de la targeta automàticament.
 • Accedeix a la zona d’usuaris i selecciona les dades que vols migrar.
 • Vincula la targeta al teu vehicle elèctric.

Per a més informació, descarrega’t el manual de Com registrar la meva targeta en el següent enllaç.

 • Dirigeix-te al punt de recàrrega.
 • Accedeix al servei Endolla de l’aplicació smou.
 • Escaneja el codi QR del punt de recàrrega.
 • Connecta el teu vehicle amb el connector adient.
 • Selecciona “Inici de recàrrega".

A més, podràs reservar els punts de carrer amb una antelació de 20 minuts, seleccionant el punt en el mapa i prenent  reservar.

Qualsevol vehicle elèctric registrat a l’aplicació smou i que tingui el servei Endolla activat.

A la xarxa de punts hi ha quatre agrupacions de vehicles amb els seus respectius punts.

 • Servei de recàrrega normal: conjunt de punts destinats per a la recàrrega de les motocicletes i cotxes.
 • Servei de recàrrega ràpida: conjunt de punts destinats per a la recàrrega dels turismes i furgonetes.

 • Servei de recàrrega exclusiu de Taxis, eTaxi: conjunt de punts destinats per a la recàrrega de vehicles amb llicència de taxi.

 • Servei de recàrrega exclusiu de repartidor de mercaderies, eDUM: conjunt de punts destinats per a la recàrrega de vehicles elèctrics destinats al transport de mercaderies i ús professional.

Els temps màxim de recàrrega depèn del servei:

 • Servei de recàrrega lenta per a motos: temps màxim de recàrrega de 2 h.
 • Servei de recàrrega ràpida: temps màxim de recàrrega de 30 min (hi ha dues places, una destinada a la recàrrega i una altra destinada a esperar per recarregar. Per tant, tens un temps d’estacionament màxim d’1 h, 30 min d’espera i 30 min de recàrrega).
 • Servei de recàrrega exclusiu eTaxi: temps màxim de recàrrega d’1 h.
 • Servei de recàrrega exclusiu eDUM: temps màxim de recàrrega de 30 min.

Sí. Actualment, l’energia consumida en les recàrregues realitzades en aquest servei està 100% subvencionada.

Pots contactar amb nosaltres directament al telèfon 93 887 50 34  o a l’apartat de Contacte del web Endolla.

També, a través de l’app smou dins el menú “Informació i Ajuda”, seleccionat l’opció de “Suport tècnic”, on hi trobaràs un formulari per enviar-nos la teva petició i et contestarem en un termini màxim de 48h laborables.

Demana la teva targeta de vehicle elèctric al web Endolla, a l’apartat de Contacte.

Les persones que disposin d'un vehicle amb classificació “Cero emisiones” per la DGT podran obtenir tiquet d'estacionament a tarifa zero euros a les zones regulades de la ciutat, places verdes i blaves, segons la regulació horària de cada zona.

A més:

 • Bonificació del 75% en l’impost de vehicles de tracció mecànica.
 • Import de matriculació gratuït.
 • Circulació lliure pels carrils VAO.
 • Gratuïtat dels peatges en les autopistes de la Generalitat de Catalunya (ecoviaT).
 • Estacionament gratuït a les places d’àrea verda i blava, respectant els horaris i temps màxim de regulació. S’exclouen les places per a residents o places reservades (mobilitat reduïda, administració, bus, policia, etc..)
 • Subvenció del 50% en la instal·lació de punts de recàrrega en edificis anteriors a 1981.


(*) La targeta no permet estacionar a les places exclusives de residents.

Tots aquells vehicles que estiguin catalogats amb la targeta blava d'emissions 0 de la DGT:

 • Turismes M1: BEV (vehicle 100% elèctric), PHEV (vehicle híbrid endollable), REEV (vehicle elèctric d'autonomia ampliable).
 • Furgonetes o camions lleugers N1 o N2.
 • Autobusos o autocars M2 i M3.
 • Quadricicles lleugers L6e.
 • Quadricicles pesats L7e.
 • Motocicletes L3e.
 • Ciclomotors L1e.

A través del Ministeri d’Indústrial’Institut Català d’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en els municipis s’estan posant en marxa diversos incentius per promoure la mobilitat sostenible que suposen un important estalvi.

Aquests incentius són de diverses tipologies: ajuts per a l’adquisició de vehicles, ajuts a la instal·lació de punts de recàrrega, gratuïtat de peatges, reducció de l’impost de circulació, aparcament a tarifa 0 € a l’Àrea Verda i a l’Àrea Blava, entre d’altres.

Si vols informació sobre incentius, pots consultar-la aquí.

Tots els usuaris que tinguin targetes per a vehicles elèctrics de municipis adscrits a "l’Aliança de Municipis de Catalunya per a la Interoperabilitat de les estacions de recàrrega".

Consulta el llistat de municipis en el següent enllaç.

Per poder recarregar a la resta de Catalunya, hauràs de sol·licitar la targeta de vehicle elèctric a l’apartat de Contacte del web Endolla.

Consulta els punts de recàrrega en el següent enllaç.

Les normes principals:

L’usuari realitzarà l'acció de la recàrrega del vehicle seguint les instruccions informades en el punt de recàrrega i en l’aplicació mòbil quan aquesta estigui disponible.

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de les instal·lacions dels punts de recàrrega. En el cas que l’usuari no en faci un ús correcte, B:SM es reserva el dret a emprendre les mesures que consideri adients contra l’usuari davant aquest ús indegut de la instal·lació tals com la reclamació del pagament del cost de reparació de la instal·lació, la reclamació dels danys i perjudicis que hagi ocasionat aquest ús indegut, i la baixa definitiva i permanent de l’usuari en el servei de recàrrega.

Les places disponibles per a la realització de les recàrregues dels vehicles seran utilitzades única i exclusivament per a aquest ús i pel termini màxim establert en la senyalització vertical del punt de recàrrega.

En cas d'utilització de la plaça fora del temps màxim establert, B:SM es reserva el dret a exercir les accions necessàries per tal de garantir-ne l’ús a altres usuaris.

L’ús indegut de les places pot ser motiu de sanció i/o retirada del vehicle per part de la Grua Municipal, amb les corresponents despeses en què pugui incórrer l’usuari per aquest servei de retirada.

B:SM no es farà responsable de cap causa que esdevingui un impediment de la recàrrega del vehicle de l’usuari, ja sigui per motius tècnics o per actes vandàlics.

El servei pot requerir l’ús de telèfons intel·ligents compatibles i de la instal·lació de l’Aplicació Mòbil i d’accés a Internet (subjecte a les tarifes de connexió que pugui aplicar el seu proveïdor sobre les que B:SM no es responsabilitza de cap manera). L’ús adequat d’aquest servei de suport mòbil pot requerir l’obtenció d’actualitzacions de software, per la qual cosa B:SM pot requerir instal·lar i utilitzar sempre l’última versió de l’Aplicació Mòbil.

El document complet de “Les condicions generals reguladores de l’ús dels punts de recàrrega de la ciutat de Barcelona”, està disponible al següent document.