02/09/2020

Endolla Barcelona participa en el programa eCharge4Drivers

Des del passat mes de juny, BSM mitjançant Endolla Barcelona participa en el programa europeu eCharge4Drivers que busca la millora del procés de recàrrega de motos i cotxes elèctrics del sistema de transport urbà. El projecte que té una durada de 4 anys i on hi participen 9 països d’Europa i Turquia...
Més informació