02/09/2020

Endolla Barcelona participa en el programa eCharge4Drivers

Des del passat mes de juny, BSM mitjançant Endolla Barcelona participa en el programa europeu eCharge4Drivers que busca la millora del procés de recàrrega de motos i cotxes elèctrics del sistema de transport urbà. El projecte que té una durada de 4 anys i on hi participen 9 països d’Europa i Turquia...
Més informació
16/09/2019

Endolla Barcelona suma 6 nous punts

La xarxa pública de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, Endolla Barcelona, ha incorporat 6 nous punts de recàrrega elèctrica a la via pública. Es tracta de 2 punts de recàrrega ràpida de 50...
Més informació
01/08/2019

Nova web Endolla

Hi ha dos factors que dirigeixen clarament al creixement continu de l’electromobilitat. D’una banda, la sensibilitat creixent de les persones cap a un model de convivència més sostenible i saludable...
Més informació